• Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: Sérum
  • Jednotka: IU/ml

Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Přítomnost RF u revmatoidní artritidy dává dagnostické a prognostické informace, které mohou být považovány za měření zánětlivého procesu.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 30 IU/ml

Zvýšené hodnoty

  • revmatoidní artritida
  • Sjogrenův syndrom
  • plicní fibróza
  • chronické infekce (borrelióza, tuberkulóza, hepatitis)
  • bakteriální infekce (brucela, mykobakterie)
  • monoklonální gamapatie
  • Crohnova nemoc