• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: Moč
  • Jednotka: mmol/den

Na+ je filtrován glomeruly ledvin jako chlorid a hydrogenuhličitan.

Tyto jsou ze 2/3 resorbovány v proximálním tubulu, zbytek v Henleově smyčce a distálním tubulu. Významné je sledování koncentrací i vyloučeného množství. Používá se při bilancování elektrolytů, poruchy vodního, minerálního a acidobazického metabolismu, u endokrinních onemocnění, onemocnění ledvin a u nemocných v kritickém stavu.

Přístroj/výrobce

Alinity, Architect/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Encyklopedie laboratorní medicíny

Referenční hodnoty

ženy
ženy
ženy
muži
muži
muži
0 – 10 let
10 – 14 let
> 14 let
0 – 10 let
10 – 14 let
> 14 let
20 – 69 mmol/l
48 – 168 mmol/l
119 – 165 mmol/l
41 – 115 mmol/l
63 – 177 mmol/l
143 – 208 mmol/l

Zvýšené hodnoty

  • zvýšený příjem solí
  • hypoaldosteronismus
  • nefritida
  • léčba diuretiky

Snížené hodnoty

  • snížený přívod solí potravou
  • hyperfunkce kůry nadledvin
  • oligurie