Skip to main content
  • Materiál: moč

Multi dráhové močové kazety jsou rychlé chromatografické imunotesty s laterálním tokem pro simultánní kvalitativní detekci drog a jejich metabolitů.

Stanovujeme následující drogy a metabolity:

AMP – Amfetamin
BAR – Barbituráty
BZO – Benzodiazepin
COC – Kokain
MDMA – Extáze
MET – Metamfetamin
MOP – Opiát, morfin, heroin
MTD – Metadon
OPI – Opiát, morfin, heroin
PCP – Fencyklidin
TCA – Tricyklická antidepresiva
THC – Marihuana/kanabis

Přístroj/výrobce

DIAQUICK Multi-12/Dialab

Doba odezvy

rutina 24 hod

Referenční hodnoty

negativní/pozitivní