• Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Materiál: Sérum
 • Jednotka: mmol/l

Urea (močovina) je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin, vzniká v cyklu močoviny v játrech.

Vylučuje se ledvinami, v malé míře potem, část difunduje do střev. Hodnoty v séru jsou závislé na množství bílkovin ve stravě. 40–50 % močoviny je v tubulech zpětně resorbováno. Stanovení koncentrace urey se používá hlavně pro posouzení funkce ledvin a úrovně katabolismu proteinů.

 

Přístroj/výrobce

Alinity, Architect/Abbott, Cobas/Roche

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Orientační rozmezí hodnot (Průša R. a kolektiv)

Referenční hodnoty

 
 
 
ženy
muži
 
 
0 – 6 týdnů
6 týdnů – 1 rok
1 – 15 let
15 – 60 let
15 – 60 let
60 – 90 let
> 90 let
0,7 – 5,0 mmol/l
0,4 – 5,4 mmol/l
1,8 – 6,7 mmol/l
2,0 – 6,7 mmol/l
2,8 – 8,0 mmol/l
2,9 – 8,2 mmol/l
3,6 – 11,1 mmol/l

Zvýšené hodnoty

 • renální selhání
 • rabdomyolýza
 • zvracení
 • průjmy
 • krvácení do GIT
 • dehydratace
 • obstrukce močových cest
 • zvýšený příjem bílkovin
 • po anabolicích

Snížené hodnoty

 • snížený příjem bílkovin
 • jaterní poruchy v terminálním stadiu
 • dlouhodobé infuze elektrolytů
 • anabolické stavy
 • těhotenství

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved