• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: Moč
  • Jednotka: mmol/l

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Encyklopedie laboratorní medicíny

Referenční hodnoty

1 – 15 let   55 – 300 mmol/l
> 15 let   67 – 580 mmol/l


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved