Skip to main content
  • Druh veličiny: Čas
  • Materiál: Plazma
  • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) je základním koagulačním testem, který patří mezi skupinové testy.

Monitoruje vnitřní koagulační systém - faktory XII, XI, IX, VIII, prekalikrein, a vysokomolekulární kininogen, při současně prodlouženém protrombinovém testu i faktor X event. faktor II a fibrinogen. Přidáním parciálního tromboplastinu (kefalinu) a Ca2+ dochází k aktivaci koagulačního systému vnitřní cestou. K urychlení aktivace se přidává aktivátor (kaolin, křemičitany, kyselina elagová). Výsledky se vyjadřují v sekundách nebo jako poměr R časů testované plazmy a plazmy kontrolní. Prodloužení APTT může být nejčastěji způsobeno vrozeným nebo získaným nedostatkem faktorů vnitřní koagulační cesty, přítomností specifického nebo nespecifického inhibitoru nebo přítomností heparinu. Asi 95 % vrozených poruch koagulace má prodloužený APTT.

 

Přístroj/výrobce

Sysmex CS 2100i, Sysmex CS 2000i, Sysmex CA 560, Sysmex CA 660/Siemens

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

Hodnoty v ratio – R     0 – 1 měsíc
1 měsíc – 1 rok    
1 – 11 let
11 – 16 let
> 16 let
0,80 – 1,50
0,80 – 1,30
0,80 – 1,20
0,80 – 1,30
0,80 – 1,20

Zvýšené hodnoty

  • DIC, hyperfibrinolýza
  • autoimunitní choroby
  • revmatoidní artritida
  • deficience fibrinogenu
  • získaný nedostatek faktoru VIII
  • nedostatek vitaminu K