Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: Plazma
  • Jednotka: µg/l FEU

D-dimery jsou finálním produktem štěpení zesíťovaného fibrinu.

Nejprve jsou odštěpovány fragmenty X a Y, které se ale vzhledem k příčným vazbám od sebe neuvolňují. Ty se pak dále štěpí na konečné fragmenty E a tzv. D-dimery. D-dimery jsou součástí molekuly fibrinu, včetně příčných vazeb, a jejich průkaz je přímým důkazem štěpení zesíťovaného fibrinu. D-dimery slouží jako marker trombofilních stavů.

 

Přístroj/výrobce

Sysmex CS 2100i/Siemens

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Dospělá populace – Doporučení ČHS, Dětská populace – příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

0 – 1 den
1 den – 1 měsíc
1 měsíc – 1 rok
1 – 6 let
6 – 11 let
11 – 16 let
16 – 18 let
> 18 let
470 – 2470 µg/l FEU
580 – 2740 µg/l FEU
110 – 420 µg/l FEU
90 – 530 µg/l FEU
100 – 560 µg/l FEU
160 – 390 µg/l FEU
50 – 420 µg/l FEU
0 – 500 µg/l FEU

Zvýšené hodnoty

  • hluboká žilní trombóza
  • plicní embolie
  • DIC
  • jaterní cirhóza
  • těhotenství
  • fibrinolýzy
  • některá maligní onemocnění