Skip to main content
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Materiál: Plazma
 • Jednotka: g/l

Fibrinogen je plazmatický koagulační faktor I. Je to glykoprotein tvořený v játrech. Skládá se ze tří párů peptidových řetězců alfa, beta a gama, které jsou vzájemně navázány disulfidickými můstky.

Fibrinogen je substrátem trombinu, ale i plazminu. Při štěpení trombinem vzniká fibrin, který je stabilizován působením FXIIIa na nerozpustný fibrin. Fibrinogen může být štěpen i jinými trombinu podobnými enzymy (reptiláza, další hadí jedy). Minimální plazmatická koncentrace pro hemostázu je 0,5-1,0 g/l. Je to protein akutní fáze a zvyšuje se při zátěžích organismu.

 

Přístroj/výrobce

Sysmex CS 2100i/Siemens

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

0 – 1 rok
1 – 6 let
6 – 11 let
11 – 16 let
16 – 18 let    
> 18 let
1,50 – 3,40
1,70 – 4,00
1,55 – 4,00
1,55 – 4,50
1,60 – 4,20
1,80 – 4,20

Zvýšené hodnoty

 • reakce akutní fáze
 • hyperfibrinogemie
 • IM
 • maligní nádory
 • akutní pneumonie
 • revmatoidní artritida
 • krvácení
 • hepatopatie
 • nefrotický syndrom
 • orální antikoncepce
 • hypertriacylglycerolemie

Snížené hodnoty

 • pokročilé jaterní léze
 • DIC
 • šok
 • malárie
 • antikoagulační léčba
 • komplikace těhotenství
 • zvýšené ztráty
 • hypofibrinogemie