• Druh veličiny: Početní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: 1012/l

Červené krvinky (erytrocyty) jsou krevní buňky. Vznikají v kostní dřeni. Nemají jádro, přesto intenzivně metabolizují. Jejich hlavní funkcí v organizmu je přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého opačným směrem. Tuto funkci zprostředkovává hemoglobin. Průměr erytrocytu je 7,2 µm a má tzv. bikonkávní tvar. Životnost v organizmu se pohybuje mezi 110-120 dny.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ženy
ženy
muži
muži
1 – 3 dny
4 dny – 2 týdny
2 týdny – 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky
2 – 6 roky
6 – 12 let
12 – 15 let
> 15 let
12 – 15 let
> 15 let
4,0 – 6,6 1012/l
3,9 – 6,3 1012/l
3,6 – 6,2 1012/l
3,0 – 5,0 1012/l
2,7 – 4,9 1012/l
3,1 – 4,5 1012/l
3,7 – 5,3 1012/l
3,9 – 5,3 1012/l
4,0 – 5,2 1012/l
4,1 – 5,1 1012/l
3,8 – 5,2 1012/l
4,5 – 5,3 1012/l
4,0 – 5,8 1012/l

Zvýšené hodnoty

  • Polycystemie vera
  • Sekundární polyglobulie

Snížené hodnoty

  • anémie