Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: g/l

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Hemoglobin je tetramerní molekula složená ze čtyř globinových (bílkovinných) řetězců, z nichž každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfirin). Fyziologicky se u lidí vyskytují tato stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (HbA1, HbA2, HbA3).

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

děti
 
 
 
 
 
 
 
 
ženy
muži
muži
1 – 3 dny
4 dny – 2 týdny
2 týdny – 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky
2 – 6 roky
6 – 12 let
> 12 let
12 – 15 let
> 15 let
145 – 225 g/l
135 – 215 g/l
125 – 205 g/l
100 – 180 g/l
90 – 140 g/l
95 – 135 g/l
105 – 135 g/l
115 – 135 g/l
115 – 155 g/l
120 – 160 g/l
130 – 160 g/l
135 – 175 g/l

Zvýšené hodnoty

  • polycystemie vera
  • symptomatická polyglobulie – srdeční vady
  • plicní choroby
  • dehydratace

Snížené hodnoty

  • anémie
  • gravidita