• Druh veličiny: Početní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: 109/l

Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro.

Z morfologického hlediska je dělíme podle přítomnosti či nepřítomnosti specifických granulí v cytoplazmě na polynukleáry granulocyty neutrofilní, eozinofilní a bazofilní (mají členěné jádro) a mononukleáry agranulocyty (monocyty, lymfocyty). Z imunologického hlediska je dělíme na fagocyty (granulocyty, monocyty, histiocyty) a imunocyty (lymfocyty, plazmatické buňky).

 

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

2 dny – 1 týden
1 – 2 týdny
2 týdny – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 6 let
6 – 8 let
8 – 15 let
> 15 let
5,0 – 21,0 109/l
5,0 – 20,0 109/l
5,0 – 19,5 109/l
6,0 – 17,5 109/l
5,5 – 17,0 109/l
5,0 – 15,5 109/l
4,5 – 14,5 109/l
4,5 – 13,5 109/l
4,0 – 10,0 109/l

Zvýšené hodnoty

  • Leukocytóza – akutní infekce, nekrózy, otravy, zhoubné nádory, krvácení, hemolýza, hemoblastóza

Snížené hodnoty

  • Leukopenie – těžké infekce, krevní nemoci, intoxikace léky, virové infekce, útlumové stavy