Skip to main content
  • Druh veličiny: Entitní hmotnost
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: pg

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

1 – 3 dny
4 dny – 2 měsíce
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky
2 – 6 roky
6 – 12 let
12 – 15 let
> 15 let
31 – 37 pg
28 – 40 pg
26 – 34 pg
25 – 35 pg
23 – 31 pg
24 – 30 pg
25 – 33 pg
25 – 35 pg
28 – 34 pg