Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: g/l

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

1 – 3 dny
4 dny – 1 měsíc
1 – 3 měsíce
3 měsíce – 2 roky
2 – 15 let
> 15 let
290 – 370 g/l
280 – 380 g/l
290 – 370 g/l
300 – 360 g/l
310 – 370 g/l
320 – 360 g/l

Zvýšené hodnoty

  • hereditární sférocytóza

Snížené hodnoty

  • hypochromní anémie
  • makrocytární anémie