Skip to main content
  • Druh veličiny: Entitní objem
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: fl

Střední objem erytrocytu (MCV) patří mezi základní parametry červené krvinky. Měří se buď přímo na analyzátorech, nebo jej lze vypočítat z hodnoty hematokritu (HCT) zjištěné centrifugací a vydělené početní koncentrací erytrocytů, krát 1000.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS Diferenciální diagnostika makrocytových, normocytových a mikrocytových anémií.

Referenční hodnoty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ženy    
muži
1 – 3 dny
4 dny – 2 týdny
2 týdny – 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky    
2 – 6 roky
6 – 12 let
12 – 15 let
12 – 15 let
> 15 let
95 – 121 fl
88 – 126 fl
86 – 124 fl
85 – 123 fl
77 – 115 fl
74 – 108 fl
70 – 86 fl
75 – 87 fl
77 – 95 fl
78 – 102 fl
78 – 98 fl
82 – 98 fl