Skip to main content
  • Druh veličiny: Entitní objem
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: fl

MPV se měří na analyzátorech krvinek, většinou jde o přímo měřenou veličinu.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

0 – 1 rok
1 – 6 roky
6 – 15 let
> 15 let
5,7 – 7,5 fl
5,8 – 7,9 fl
6,0 – 8,2 fl
7,8 – 12,8 fl