Skip to main content
  • Druh veličiny: Početní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: 109/l

Trombocyty (krevní destičky) jsou nejmenší krevní částice. Jsou to bezjaderná tělíska diskoidního tvaru o průměru 1,5-3,5 µm a tloušťky 1-1,5 µm.

Vznikají v kostní dřeni vypuzováním z megakaryocytů. V krevním oběhu přežívají 8-14 dní. V organismu plní více úloh mají vliv na správnou funkci endotelových buněk, účastní se primární hemostázy (tvorba primární hemostatické zátky), aktivace plazmatických faktorů, vykazují fagocytární aktivitu. Nemoci krevních destiček mohou být vyvolány změnou počtu nebo funkce destiček.

 

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

0 – 15 let    150 – 450 109/l
> 15 let   150 – 400 109/l

Zvýšené hodnoty

  • Trombocytóza – po splenektomii, u myeloproliferativních onemocnění, trombocytémie, reaktivní trombocytóza provází řadu stavů – záněty, tumory, krvácivé stavy, systémové choroby

Snížené hodnoty

  • Trombocytopenie – útlum kostní dřeně, intoxikace, leukémie, metastázy nádorů do kostní dřeně, porucha tvorby (nedostatek B12, kyseliny listové, vitaminu C), autoimunitní choroby, po ztrátách krve