• Druh veličiny: Délka
 • Materiál: Nesrážlivá krev
 • Jednotka: mm

Sedimentace erytrocytů je rychlost, jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá, erytrocyty se spojují jen v malé shluky.

Za chorobných stavů bývá většinou zvýšena, erytrocyty vytvářejí větší a početnější agregáty, které rychleji klesají ke dnu. Je závislá na bílkovinném složení plazmy, zvláště přítomnosti fibrinogenu, který s erytrocyty tvoří větší částice s rychlejší sedimentací. FW zvyšují stavy spojené s reakcí akutní fáze. Stanovuje se po 1 hodině a po 2 hodinách.

Doba odezvy

rutina 24 hod

Interpretace výsledku

Hodnoty zvyšuje: nízký hematokrit, hyperchylomikronémie, těhotenství, alkoholismus, obezita, vyšší věk,

Referenční hodnoty

ženy

ženy

muži

muži

ženy

ženy

muži

muži

0 – 50 let

> 50 let

0 – 50 let

> 50 let

0 – 50 let

> 50 let

0 – 50 let

> 50 let

3 – 8 mm

7 – 12 mm

2 – 5 mm

3 – 9 mm

9 – 15 mm

14 – 28 mm

6 – 10 mm

6 – 20 mm

po 1 hodině

po 1 hodině

po 1 hodině

po 1 hodině

po 2 hodinách

po 2 hodinách

po 2 hodinách 

po 2 hodinách

Zvýšené hodnoty

 • zánětlivé stavy
 • nádory
 • SLE
 • myalgie
 • nekrotické stavy
 • monoklonální gamapatie
 • makrocytóza
 • anémie
 • orální antikoncepce
 • dextran
 • hyperfibrinogemie