Skip to main content
  • Druh veličiny: Látková koncentrace 
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: nmol/l (µg/l x 3,026 = nmol/l)

17 alfa-hydroxyprogesteron je steroidním meziproduktem při biosyntéze glukokortikoidů, androgenů a estrogenů. Stejně jako progesteron, je 17 alfa hydroxyprogesteron vylučován v malém množství vaječníky během folikulární fáze. Jeho hladina vzrůstá během luteální fáze. Pokud nedojde k oplodnění, tak jeho hladina opětovně klesá, pokud dojde k oplodnění, tak žluté tělísko pokračuje v jeho sekreci.

Velký význam má stanovení 17-OH progesteronu při sledování nedostatečné enzymatické činnosti při kongenitálních nadledvinných hyperplaziích. Zejména v případě nedostatku 21-hydroxylasy má stanovení 17 alfa- hydroxyprogesteronu velký diagnostický přínos.
U dospělých při nedostatečné enzymatické činnosti nacházíme mnohdy normální bazální hodnoty, ale odpověď na Synacthenový test je velmi silná.

Přístroj/výrobce

IDS-iSYS/Immunodiagnostic systems

Doba odezvy

2 x týdně

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce (ženy a muži) Průvodce laboratorními nálezy, R. Průša (děti)

Referenční hodnoty

ženy   15 - 50 let
50 - 100 let
1,06 – 12,51 nmol/l
0,97 – 8,24 nmol/l
muži   15 - 50 let
50 - 100 let
0,97 – 10,06 nmol/l
1,21 – 7,24 nmol/l
děti   0 - 6 týdnů
6 týdnů - 1 rok   
1 - 10 let 
10 - 15 let  
0,21 – 21,00 nmol/l
0,21 – 9,08 nmol/l
0,12 – 2,69 nmol/l
0,61 – 7,99 nmol/l

Zvýšené hodnoty

  • novorozenci s deficiencí 21- hydroxylasy
  • dospělí – nedostatečná enzymatická činnost při nadledvinných hyperpláziích (velmi silná odpověď na Synacthenový test)