Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
  • Materiál: plasma
  • Jednotka: ng/l (ng/l x 0,2202 = pmol/l)

Vyšetření ACTH se provádí při insuficienci činnosti nadledvin a sledování hypothalamo - hypofyzární součinnosti. Stanovení ACTH umožňuje rozšířit diagnostické možnosti v oblasti onemocnění způsobenými insuficiencí nadledvin.

Hyperfunkce kůry nadledvin může mít několik důvodů. Prvním z nich je způsobené nesprávnou funkcí hypothalamu nebo hypofýzy, které způsobují nadbytečnou sekreci ACTH, což vede k hyperplazii kůry nadledvin. Druhým důvodem může být sekrece ACTH nebo peptidu podobného ACTH, které jsou nehypofyzárního původu (např. při některých karcinomech plic). Třetí možností je zvýšená sekrece kortizolu při přítomnosti tumoru nadledvin, ať už benigním, nebo maligním. V tomto případě nacházíme nižší hodnoty ACTH.
V případě Cushingova syndromu nacházíme normální nebo mírně zvýšené hodnoty ACTH, ale tyto nejsou v korelaci s vysokými hladinami kortizolu.
Adrenální hypoplazie je výsledkem buď primárního selhání nadledvin, nebo nedostatečné funkce hypofýzy. V prvním případě nalézáme díky účinku negativní zpětné vazby zvýšené hodnoty ACTH. Ve druhém případě nacházíme hodnoty snížené.
Na vylučování ACTH mají vliv také stresové podmínky jak psychického tak fyzického původu.
Pro ověření hypofyzárně-adrenální funkce je vhodné provedení supresního dexamethazonového testu. Stanovení ACTH má z hlediska budoucnosti pravděpodobně opodstatnění také jako tumor marker.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

2 týdny

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

7,2 – 63,3 ng/l

Zvýšené hodnoty

  • primární insuficience kůry nadledvin – m. Addison
  • hypothalamo-hypofyzární Cushingův syndrom ektopická produkce ACTH (malobuněčný bronchiální karcinom)

Snížené hodnoty

  • Cushingův syndrom při autonomním karcinomu nebo adenomu kůry nadledvin