• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l (µg/l x 0,83 = IU/ml)

Alfa-1fetoprotein (AFP) je důležitý sérový onkofetální protein časného vývoje savců a zároveň jeden z významných tumorových markerů. Vyšetření AFP se zpravidla užívá pro prenatální screening vrozených vývojových vad v 15.-21. týdnu těhotenství, tak aby při zjištění závažné vrozené vady či chromozomální aberace, které jsou neslučitelné se životem, a bylo možno do 24. týdne přerušit těhotenství.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 8,78   µg/l 

Zvýšené hodnoty

  • karcinom jater
  • karcinom GITT
  • karcinom testes
  • některá nenádorová onemocnění jater a ledvin