Skip to main content
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Materiál: plasma
 • Jednotka: pmol/l (ng/l x 0,00277 = nmol/l)

Aldosteron je hormonem kůry nadledvin, mineralokortikoidem zodpovídající za resorpci Na+ a exkreci K+ a H+ do moči.

Stanovení aldosteronu má z klinického hlediska význam při sledování primárního hyperaldosteronismu, spojeného s poklesem reninu v plasmě, hypertenzí a hypokalémií. Tyto příznaky odpovídají Connově syndromu při adenomu kůry nadledvin, který je spojen se svalovou slabostí, polyurií a bolestmi hlavy. Vysoká sekrece aldosteronu je u sekundárního hyperaldosteronismu vázána na stimulaci systému renin-angiotensin při poklesu efektivního objemu krve. Tento stav je charakterizován arteriální hypertenzí a hypokalémií. Snížené hladiny nacházíme u primární adrenální insuficience, diabetu nebo vrozené adrenální hyperplázie se ztrátou solí a následně hyponatrémií a hyperkalémií. Určitý význam má také stanovení aldosteronu v moči. Analyzuje se vzorek sbírané moči za 24 hodin nebo přímý vzorek s korekcí na kreatinin. Stanovení v moči je výhodné u osob s malou změnou koncentrace aldosteronu v poloze vestoje a vleže.

 

Zdroj referenčních hodnot:
Příbalový leták výrobce (dospělí), Pediatric Reference Intervals (děti)

Přístroj/výrobce

IDS-iSYS/Immunodiagnostic systems

Doba odezvy

2 týdny

Zdroj referenčních hodnot

Laboratorní diagnostika, T. Zima

Interpretace výsledku

K interpretaci výsledku aldosteronu je vhodné současné stanovení poměru aldosteron/renin.

Referenční hodnoty

děti 6 – 10 roků
10 – 12 let
12 – 14 let
14 – 17 let
28 – 666 pmol/l
55 – 416 pmol/l
28 – 610 pmol/l
28 – 888 pmol/l
dospělí vleže
vestoje
102 – 859 pmol/l
102 – 1200 pmol/l

Zvýšené hodnoty

 • primární aldosteronismus
 • Connův syndrom
 • sekundární aldosteronismus
 • stenóza ledvinných artérií
 • tumor secernující renin
 • maligní hypertenze
 • edémy
 • Bartterův syndrom

Snížené hodnoty

 • primární hypoaldosteronismus
 • idiopatický hypoaldosteronismus
 • M.Addison
 • sekundární hypoaldosteronismus
 • poškození ledvin
 • bilaterální nefrektomie
 • insuficience hypofýzy