Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml 

Vyšetření ATG má diagnostický a prognostický význam u autoimunních thyreoitid. Vyšetřování hladin autoprotilátek má diagnostický a prognostický význam. Protilátky proti štítné žláze jsou přítomny v séru u 80 - 90% autoimunních thyreoitid. U Gravesovy - Basedowovy choroby má stanovení protilátek velký význam pro diferenciální diagnostiku a kontrolu terapie. U pacientů vyšších věkových kategorií je možno zjistit přítomnost autoprotilátek bez klinických příznaků onemocnění.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 4,11 U/ml

Zvýšené hodnoty

  • chronická thyreoitida Hashimotova
  • M. Basedow primární myxedém
  • subakutní Quervainova thyreoitida