Skip to main content
  • Druh veličiny: Látková koncetrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: pmol/l (pmol/l x 0,003 = ng/ml)

Stanovení C-peptidu poskytuje spolehlivé informace o endogenní sekreci inzulinu (C-peptid je součástí prohormonu proinsulinu). Diabetes mellitus typ I (IDDM, juvenilní diabetes) je charakterizován značně sníženou sekrecí inzulínu a C-peptidu a necitlivostí nebo sníženou citlivostí na některé stimulans.

Stanovení C-peptidu po zátěži umožňuje stanovit pankreatickou inzulínovou rezervu. Diabetes mellitus typ II ( NIDDM, diabetes dospělých) je charakterizován hyperinzilinismem a odolností tkání vůči inzulinu na počátku onemocnění. Z tohoto důvodu většinou nacházíme výrazně zvýšené hodnoty při orální oGTT. Po několika letech trvání nemoci však hladiny C-peptidu a inzulinu poklesnou. Obezita je spojena s výrazně zvýšenou sekrecí inzulinu a C-peptidu, a to jak v případě bazální sekrece tak při odezvě na stimulaci. Normalizace tělesné váhy je často spojena s normalizací hladiny C-peptidu. Zhoršená tolerance na glukózu je obvykle spojena se slabě zvýšenými hladinami C-peptidu .Při orálním testu tolerance na glukózu lze často pozorovat zpoždění vrcholu křivky C-peptidu. Na druhou stranu byly u některých pacientů nalezeny i snížené hladiny C-peptidu. Inzulinom je charakterizován záchvaty hypoglykémie spojenými se značně vysokými hladinami inzulinu a C-peptidu. 

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

260 – 1730 pmol/l
0,78 – 5,19 ng/ml

Zvýšené hodnoty

  • NIDDM - zejména počátek onemocnění
  • obezita
  • zhoršená tolerance na glukózu
  • insulinom
  • pacienti s onemocněním ledvin (v důsledku sníženého vylučování)

Snížené hodnoty

  • IDDM