Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: kU/l

CA 15-3 obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není nádorově ani orgánově specifický. Zvýšené hodnoty však nalézáme především u nemocných s maligními nádory prsu.

Mohou však být také zvýšené ještě u bronchogenního karcinomu, GIT, Ca prostaty, Ca ovarií, Ca dělohy. Specifita a senzitivita těchto onemocnění je však podstatně nižší, a proto není CA 15-3 pro diagnostiku těchto nemocí využíván. Asi u 20% nemocných s benigním onemocněním prsu se vyskytují hraniční hodnoty ev. i hodnoty patologické. Zvýšené hodnoty se vyskytují rovněž v těhotenství, kde fyziologicky mohou dosahovat hodnoty až 40 kU/l. Vyšetření CA 15-3 v séru lze vzhledem ke své vysoké specifitě a senzitivitě provádět z diagnostických důvodů při klinickém podezření na Ca mammae. U tohoto onemocnění je základním nádorovým markerem. Patologická hodnota s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění. Negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Opatrně je nutno hodnotit hraniční a zvýšené hodnoty u nemocných s benigními onemocněními prsu a u těhotných.
Vyšetření CA 15-3 je vhodné doplnit dalším tumor markerem nejlépe TPA popř. CEA. Tato kombinace (CA 15-3 a TPA) je běžná a výrazně zvyšuje senzitivitu a specifitu.  Pro kontrolu léčby platí obecná pravidla jako pro ostatní nádorové markery.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 31,3 kU/l

Zvýšené hodnoty

  • karcinom prsu
  • bronchogenní karcinom
  • nádory GITT
  • mírně zvýšené hodnoty nemaligního původu nalézáme během těhotenství