• Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: kU/l 

CA 19-9 je nejznámějším nádorovým markerem ze skupiny glycidových antigenů. Není nádorově ani orgánově specifický.

Zvýšené hodnoty nalézáme u následujících maligních onemocnění:
Ca pankreatu, kolorektální Ca, Ca žaludku, Ca žlučníku a žlučových cest a ojediněle se vyskytují hraniční hodnoty ev. i hodnoty patologické u jaterní cirhozy, cholecystitidy, cholangoitidy a pankreatitidy. U Ca pankreatu, žaludku, žlučníku a žlučových cest je základním nádorovým markerem. Patologická hodnota v séru svědčí s vysokou pravděpodobností pro existenci maligního onemocnění. Negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Opatrně je nutno hodnotit hraniční a zvýšené hodnoty u nemocných s netumorozními onemocněními, u kterých se vyskytuje sekrece CA 19-9. Vyšetření CA 19-9 je vhodné vždy doplnit současně o stanovení CEA, popř. TPA. Tato kombinace výrazně zvyšuje senzitivitu a specifitu.

Pro kontrolu léčby platí obecná pravidla jako pro ostatní nádorové markery. Vzestup CA 19-9 po chirurgickém výkonu nebo v období po cytostatické léčbě znamená vždy generalizaci onemocnění.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 37 kU/l

Zvýšené hodnoty

  • kolorektální karcinom
  • karcinom pankreatu
  • karcinom žaludku
  • karcinom žlučníku a žlučových cest