Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: kU/l 

Stanovení CA 724 je založeno na detekci antigenu TAG 72 glykoproteinového typu determinovaného monoklonálními protilátkami.

Fyziologicky je CA 72-4 produkován povrchovými epiteliálními strukturami žaludku, pankreasu a jícnu u vyvíjejícího se plodu. U zdravých dospělých jedinců je tvorba tohoto antigenu výrazně nižší. Zvýšená produkce je pozorovatelná u části nemaligních onemocnění střeva a mléčné žlázy. Hlavním důvodem zvýšených hodnot je ovšem přítomnost maligních onemocnění typu adenokarcinomu žaludku, tlustého střeva, pankreasu, žlučových cest, mléčné žlázy, bronchogenního karcinomu a také mucinosních nádorů ovarií. Vyšetření CA 72-4 má zejména z pohledu maligních onemocnění žaludku mnohem vyšší senzitivitu než CEA a CA 19-9. Navíc jeho sérové hodnoty korelují s klinickým stavem onemocnění.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 6,9 kU/l

Zvýšené hodnoty

  • karcinom žaludku, střeva, pankreatu
  • karcinom ovaria