Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: EDTA plazma
  • Jednotka: ng/l

Peptid specifický pro C-telopeptid kolagenu I. CTX je jedním z markerů kostní resorpce.

Vyšetření se provádí pro diagnostikování a sledování průběhu onemocnění osteoporózou, pro posouzení stupně resorpce kosti. C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. ß-Cross Laps je ve skutečnosti peptidem, který je součástí C-telopeptidu. Je lokalizován na beta řetězci kolagenu typu 1 a obsahuje místo možné pyridinolinové spojky. Hodnoty u pacientů s Pagetovou chorobou a u postmenopauzálních žen by měly být vyšší (až o 100 % ).

Srovnávacími studiemi bylo zjištěno, že ß-Cross Laps vykazuje mnohem lepší klinickou citlivost než (deoxy) pyridinolinové spojky. Stanovení beta CRS se doporučuje v souvislosti s monitorováním účinnosti antiresorpční terapie (např. bifosfonáty, HRT) při osteoporóze nebo jiných kostních onemocněních. Těmito prostředky lze účinky terapie monitorovat už v průběhu několika týdnů.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e801/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČSKB

Referenční hodnoty

ženy muži   
< 5 let 600 – 1700 ng/l              < 5 let 600 – 1700 ng/l
5 – 9 let 700 – 1900 ng/l5 – 9 let 700 – 1900 ng/l
9 – 14 let 900 – 2600 ng/l9 – 11 let 900 – 2400 ng/l
14 – 16 let 400 – 2000 ng/l11 – 13 let 1000 – 3000 ng/l
16 – 17 let 400 – 1500 ng/l13 – 15 let 1000 – 3300 ng/l
17 – 20 let 400 – 1200 ng/l15 – 16 let 1000 – 3000 ng/l
20 – 23 let 300 – 1200 ng/l16 – 17 let       750 – 2700 ng/l
23 – 26 let       200 – 1000 ng/l17 – 19 let 500 – 2300 ng/l
> 26 let 100 – 600 ng/l> 19 let   70 – 700 ng/l

Zvýšené hodnoty

  • pacienti s Pagetovou chorobou
  • postmenopauzální ženy