• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: EDTA plazma
  • Jednotka: ng/l

Peptid specifický pro C-telopeptid kolagenu I. CTX je jedním z markerů kostní resorpce.

Vyšetření se provádí pro diagnostikování a sledování průběhu onemocnění osteoporózou, pro posouzení stupně resorpce kosti. C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. ß-Cross Laps je ve skutečnosti peptidem, který je součástí C-telopeptidu. Je lokalizován na beta řetězci kolagenu typu 1 a obsahuje místo možné pyridinolinové spojky. Hodnoty u pacientů s Pagetovou chorobou a u postmenopauzálních žen by měly být vyšší (až o 100 % ).

Srovnávacími studiemi bylo zjištěno, že ß-Cross Laps vykazuje mnohem lepší klinickou citlivost než (deoxy) pyridinolinové spojky. Stanovení beta CRS se doporučuje v souvislosti s monitorováním účinnosti antiresorpční terapie (např. bifosfonáty, HRT) při osteoporóze nebo jiných kostních onemocněních. Těmito prostředky lze účinky terapie monitorovat už v průběhu několika týdnů.

 

Přístroj/výrobce

Cobas e801/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČSKB

Referenční hodnoty

ženy (> 15 let) 100 – 600 ng/l
muži (> 15 let) 70 – 700 ng/l

Zvýšené hodnoty

  • pacienti s Pagetovou chorobou
  • postmenopauzální ženy