Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l 

CYFRA 21-1 má vyšší orgánovou specificitu než TPA nebo TPS, markery odvozené rovněž od cytokeratinů. CYFRA 21-1 se vyskytuje v buňkách plicní tkáně, dělohy a trávícího ústrojí.

Slouží jako ukazatel degradace maligních tkání a buněčné nekrózy. Díky tomu hlavní význam tohoto vyšetření spočívá v monitorování nemalobuněčného karcinomu plic. Primární diagnostikou pulmonálního karcinomu jsou zobrazovací nebo endoskopické metody. V případě výskytu nejasného ložiska a hodnoty CYFRA 21-1 > 30 µg/l můžeme s vysokou pravděpodobností hovořit o výskytu primárního bronchiálního karcinomu. Dalším původem zvýšených hodnot mohou být maligní nádorová onemocnění děložního čípku, Ca prsu, Ca močového měchýře, Ca ovarií, Ca jícnu a Ca rekta.

Zvýšené hodnoty ovšem nacházíme také u některých onemocnění benigního původu, jako jsou jaterní cirhóza, chronické selhání ledvin, astma, TBC, infekce respiračního traktu. Indikací k vyšetření je follow up Ca dělohy (zejména děložního čípku) a samozřejmě follow up nemalobuněčného karcinomu plic.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 2,08 µg/l

Zvýšené hodnoty

  • karcinom plic
  • karcinom močového měchýře
  • nádory v oblasti hlavy a krku