Skip to main content
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Materiál: sérum
 • Jednotka: IU/l

FSH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. Sekrece FSH je regulována negativní zpětnou vazbou uplatňovanou prostřednictvím gonadálních steroidů, jak na hypofýzu, tak na hypotalamus.

Nedávné studie ukazují, že sekrece FSH je dvojí, silná základní sekrece a pulsující. Nicméně výkyvy v koncentracích FSH jsou méně znatelné než u LH.  Hlavní funkcí FSH je podporovat rozvoj folikulů v ovariu a gametogeneze ve varlatech. Během menstruačního cyklu u žen se hladiny FSH mění v závislosti na hladinách estradiolu a progesteronu. Krátce před ovulací se dá vysledovat značné zvýšení LH a FSH. Po ovulaci a po prasknutí folikulu rozvinuté žluté tělísko vylučuje estradiol a progesteron, hormony, které kontrolují cirkulující koncentraci FSH. V menopauze, kdy se ovariální funkce a sekrece estradiolu zmenšují, dochází ke značnému zvýšení koncentrací FSH jako výsledek odstranění negativní zpětné vazby hypotalamu. U dospělých mužů FSH, LH a testosteron jsou odpovědné za stimulaci a udržování spermatogeneze. Sterilita u mužů může být způsobena hypogonádismem jako výsledek primární testikulární nedostatečnosti, kdy nacházíme zvýšené hladiny FSH. Zvýšené hladiny FSH nacházíme také u Klinefelterova syndromu. U mužů po 50-ti letech se hladiny FSH zvyšují s postupující nedostatečností gametogeneze. 

Snížené hladiny FSH mohou indikovat dysfunkci na hypotalamo-hypofyzární ose. Snížená funkce hypofýzy může mít za následek sekundární gonadální nedostatečnost, a proto může být příčinou sterility jak mužů, tak žen. Stanovení hladiny FSH v séru po aplikaci LH-RH může být užito k vyhodnocení hypofyzární funkce a diferenciální diagnóze hypotalamického a hypofyzárního onemocnění v případech amenorrhey nebo hypogonádismu, spojených s nízkými nebo normálními hodnotami FSH. Relativní hodnoty FSH lze použít k monitorování hormonální léčby v menopauze. Rozhodující je relativní hodnota FSH vztažená k výchozí hodnotě FSH před zahájením léčby.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

ženy   folikulární fáze  
ovulační vrchol  
luteální fáze  
menopauza
3,03– 8,08 IU/l
2,55 – 16,69 IU/l
1,38 – 5,47 IU/l
26,72 - 133,41 IU/l
muži   0,95 – 11,95 IU/l

Zvýšené hodnoty

 • muži - hypogonadismus podmíněný testikulární
 • ženy - primární insuficience vaječníků
 • Turnerův syndrom (primární amenorea)
 • dysgeneze gonád s nebezpečím maligního zvratu
 • předčasné klimakterium
 • stav po léčbě cytostatiky nebo po ozáření

Snížené hodnoty

 • muži - dysfunkce na hypothalamo-hypofyzární ose (sekundární hypogonadismus)
 • ženy - sekundární insuficience vaječníků
 • poškození hypofýzy – hypothalamu tumorem nebo traumatem,
 • anorexia mentalis