Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: IU/l

hCG je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s hypofyzárními gonadotropiny  -lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů.

Jsou tvořeny dvěma nekovalentně spojenými podjednotkami α a β, přičemž α-podjednotky všech glykoproteinových hormonů jsou identické. Biologickou specifitu těchto hormonů určují β-podjednotky, které se navzájem více či méně liší, i když vykazují značnou míru homologie (např. u β-hCG a β-LH se sekvence aminokyselin liší pouze z 18%). Na rozdíl od ostatních glykoproteinových hormonů vznikajících v adenohypofýze tvoří se hCG v trofoblastických buňkách placenty v průběhu těhotenství a v některých nádorech. V krvi i v moči se nachází jak intaktní molekula hCG, tak volné α- i β-podjednotky a štěpné produkty β-podjednotky: free-β a β-core. Biologicky aktivní je pouze kompletní, intaktní molekula hCG. Pro nádorovou dg. se jeví specifičtější stanovování β-podjednotky. Jeho hladina exponenciálně vzrůstá do 8. týdne těhotenství, mezi 8. a 12. týdnem se příliš nemění, poté klesá do 18. týdne a zůstává stabilní až do porodu. V 1.trimestru hCG udržuje corpus luteum a podporuje funkci progesteronu a estrogenu. Ve 2.trimestru může být stimulujícím faktorem pro syntézu testosteronu v gonádách plodu mužského pohlaví a působí na kůru fetálních nadledvin. 

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

statim 60 min, rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Interpretace výsledku

"Hodnoty βhCG obvykle stoupnou na maximum během prvního trimestru a pomalu klesají po zbytek těhotenství. Při normálním těhotenství se hladiny hCG přibližně každých 48 hodin zdvojnásobují. Z tohoto důvodu od žen s velice nízkými hladinami hCG po 48 hodinách odeberte nový vzorek a vyšetřete jej.

Vzorky od žen po menopauze mohou vykazovat slabě pozitivní výsledek, neboť obsahují nízké hladiny hCG, které nesouvisejí s těhotenstvím"

Referenční hodnoty

ženy netěhotné   
časné těhotenství

 

< 5 IU/l
5-25 IU/l

 

Zvýšené hodnoty

  • nádory varlat
  • ovariální nádory
  • tumory placenty
  • extragonádové tumory (pankreas, mléčná žláza)
  • normální průběh těhotenství

Snížené hodnoty

  • vzhledem ke gestačnímu stáří nacházíme snížené hodnoty u mimoděložního těhotenství