Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: IU/l

LH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. U dětí jsou před pubertou hladiny LH nízké.

Průměrný věk, při kterém začínají stoupat je u děvčat 10-11 roků a u chlapců 11-12 roků. Hladiny LH v průběhu puberty vzrostou 3-4x. Sérové hladiny LH jsou zvýšené u pacientů, u kterých se v pubertě nedostatečně vyvinuly gonády, u žen, které trpí ovariální insuficiencií, anebo u mužů s testikulární insuficiencií a sníženou produkcí testosteronu. Ve všech těchto případech jsou zvýšené také hladiny FSH. Avšak u žen se syndromem polycystických ovarií jsou hladiny LH zvýšené, zatímco hladiny FSH jsou v mezích normy. Nízké hladiny LH se nacházejí u pacientů s hypopituitarismem a hypotalamickou poruchou. Měření hladin LH po aplikaci LH-RH může pomoci při diferenciaci mezi těmito případy.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce. Meze ve slinách dle příb. letáku Roche.

Referenční hodnoty

ženy   folikulární fáze
ovulační vrchol
luteální fáze menopauza (bez SHT)

SHT...Substituční hormonální terapie   
1,80 – 11,78 IU/l
7,59 – 89,08 IU/l
0,56 – 14,00 IU/l

5,16 – 61,99 IU/l
 
muži   0,57 – 12,07 IU/l
 
děti prepubertální chlapci
prepuberální dívky
pubertální chlapci
pubertální dívky
< 0,6 U/l
< 0,19 U/l
0,24 - 5,9 U/l
0,32 - 2,7 U/l

Zvýšené hodnoty

  • muži - hypogonadismus podmíněný testikulárně
  • ženy - primární insuficience vaječníků
  • Turnerův syndrom (primární amenorea)
  • dysgeneze gonád s nebezpečím maligního zvratu
  • předčasné klimakterium
  • stav po léčbě cytostatiky nebo po ozáření