• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l

Neuron specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech.

Nejběžnější formou malobuněčného karcinomu je jeho plicní forma. Tento malobuněčný karcinom představuje zhruba čtvrtinu všech plicních karcinomů. Na rozdíl od jiných forem plicních karcinomů je malobuněčný karcinom většinou velmi sensitivní na chemoterapii a ozařování. Na základě několika prací bylo zjištěno, že nejlepší kombinací pro sledování malobuněčného karcinomu jsou vyšetření TPA a NSE. Díky zvýšeným hodnotám NSE je možné také zachytit recidivující onemocnění a metastazující rozšíření (zejména do jater a kostí) s poměrně významným časovým předstihem (až 4 měsíce) před dalšími diagnostickými postupy. NSE může být využito také při sledování odpovědi organismu na chemoterapii.

Bylo zjištěno, že pacienti u nichž po chemoterapii dochází k vzestupu hodnot NSE mají lepší prognózu léčby, než ti u nichž ke zvýšení hodnot nedojde. Hlavní význam NSE tedy spočívá při sledování pacientů s neuroblastomem a malobuněčným plicním karcinomem. Zvýšené hodnoty se nalézají v mnoha případech také u medulárního karcinomu, endokrinních nádorů pankreasu a některých dalších.

 

Poznámka ke stabilitě:  Vyšetření se provádí přednostně v séru. Vzhledem k obsahu NSE i v červených krvinkách a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do 1hod od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l. Nepoužívat opakované rozmrazení a zmrazení vzorku.

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce. Meze ve slinách dle příb. letáku Roche.

Referenční hodnoty

Negativní
  < 15,7 µg/l

Hraniční
  15,7 – 17 µg/l

Pozitivní  > 17 µg/l

Zvýšené hodnoty

  • maligní nádory neurálního a neuroendokrinního původu
  • seminomy
  • adenokarcinomy ledvin
  • nemaligní onemocnění plic (mírné zvýšení)

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved