• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum (plazma)
  • Jednotka: ng/l

Natriuretické peptidy mají význam z hlediska kardiovaskulárního systému. ProBNP je molekulou z níž vzniká fyziologicky aktivní BNP a N-terminální proBNP.

Natriuretické peptidy jsou přínosem pro diagnostiku srdečního selhávání, diferenciální diagnostiku dušnosti a k hodnocení prognózy onemocnění. Také lze stanovení využít pro srovnání aktuálního stavu např. s hodnotami po akutní atace v minulosti. Přibližně 15% populace ve věkové skupině přes 65 let trpí kardiální insuficiencí. Zhruba polovina těchto příkladů není rozpoznána včas. Kardiální insuficience je dobře léčitelná obzvláště v časných stádiích onemocnění. Zavedením vyšetření proBNP dochází dalšímu významnému vylepšení v diagnostikování a stanovení prognózy pro takto postižené pacienty.Levostrannné komorové selhávání se může objevit v případě koronárního syndromu, arteriální hypertenze, chlopenních vad a myokardiálních onemocnění.

Pro posouzení klinických obtíží souvisejících s levostranným komorovým selháváním se natriuretické peptidy dají využít z toho důvodu, že během patologických procesů dochází k jejich zvýšení v séru pacienta. Test zjednodušuje prvotní diagnostiku srdečního selhání, napomáhá k vyhodnocení pacientovy prognózy a lze jej potenciálně také použít při monitorování léčby s terapeutickými prostředky, jako jsou například beta-blokátory nebo diuretika. Léčba s beta-blokátory jasně prokazuje vylepšení životních vyhlídek u těchto pacientů a bylo také prokázáno, že diuretické sloučeniny významně snižují počet hospitalizačních příjmů.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott Laboratories

Doba odezvy

statim 60 min, rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Interpretace výsledku

Výsledky NTproBNP > 125,0 ng/l u pacientů mladších 75 let a > 450,0 ng/l u pacientů ve věku 75 a více let byly považovány za abnormální s pravděpodobným výskytem u pacientů se srdečním selháním.

Referenční hodnoty

< 45 45-54 55-64 65-74 ≥ 75  
< 181,7 < 273,5 < 464,2 < 1415,5 < 2161,4 ng/l

Zvýšené hodnoty

  • levostrannné komorové selhávání - koronární syndromu
  • arteriální hypertenze, chlopenní vady
  • myokardiálních onemocnění
  • dialyzovaní pacienti (z hlediska kardiální diagnostiky je v tomto případě vyšetření jako preventivní marker nepoužitelné)

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved