• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: µg/l

Osteokalcin je kostní polypeptid, který se dostává do oběhu při novotvorbě kostní matrix osteoblasty.

Zvýšené hodnoty u dospělých pozorujeme v případech kostní hypermodelace (renální osteodystrofie, časná hyperparathyreóza, hyperthyreóza, Pagetova choroba). U Pagetovy choroby může v případě zvýšené mineralizace dojít k částečné vazbě osteokalcinu na hydroxyapatit a tak k nalezení nižších hodnot osteokalcinu v séru.

Snížené hodnoty osteokalcinu v séru jsou pozorovatelné v případech hyporemodelace kostní hmoty (hypoparathyreóza, hyperkalcémie u kostních metastáz, případně u dlouhodobé léčby glukokortikoidy). U primární osteoporózy (např. postmenopauzální forma) je osteokalcin výborným markerem k posouzení rychlosti regenerace kostní hmoty (osteoporóza s vysokou nebo nízkou remodelací).

Poznámka ke stabiltě:  Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8h. Zabránit opakovanému rozmrazování séra. 

Přístroj/výrobce

Cobas e801/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

ženy Premenopausální (>20 let)
Postmenopausální (bez SHT)
11 – 43 µg/l
15 – 46 µg/l
muži 18 - 30 let
30 - 50 let
50 - 70 let
24 – 70 µg/l
14 – 42 µg/l
14 – 46 µg/l

Zvýšené hodnoty

  • kostní hypermodelace - renální osteodystrofie
  • časná hyperparathyreóza
  • hyperthyreóza
  • Pagetova choroba
  • postmenopauza

Snížené hodnoty

  • kostní hyporemodelace - hypoparathyreóza
  • hyperkalcémie u kostních metastáz
  • dlouhodobá léčba glukokortikoidy