• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: nmol/l

Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovarií.

U žen zvýšená produkce provází hirsutismus a virilismus různého stupně, často kombinovaný s oligomenoreou, amenoreou a neplodností. Nadbytek androgenů může být jak ovariálního, tak nadledvinového původu. Doporučuje se vyšetření doplnit vyšetřením DHEAS a stanovením kortisolu pro lepší diferenciaci adrenálního tumoru. Pokud je zvýšena pouze hladina testosteronu pak se jedná zřejmě o ovariální příčinu např. syndrom polycystických ovárií a Steinův-Leventhálův syndrom. Výrazně vysoké hodnoty testosteronu mohou mít příčinu v ovariálním tumoru produkujícím androgeny. U mužů stanovení umožňuje posouzení stavu testes. Hlavní příčiny snížených hladin testosteronu jsou hypogonádismus, orchidectomie, estrogenová terapie, Klinefelterův sy., porucha hypofýzy a jaterní cirhóza. U adolescentů k posouzení opožděné puberty a eunuchoidismu, které mohou souviset s androgenním deficitem.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott Laboratories

Doba odezvy

rutina 24 hod

Interpretace výsledku

Přesným ekvivalentem volného testosteronu je je index FAI (volný androgenní index)

FAI (%) = konc. testosteronu (nmol/l) x 100 / konc. SHBG (nmol/l) 

 

                                                     Medián               5. percentil               95. percentil

Zdraví muži                                      41,7                   20,4                          81,2                             

 

Ženy před menopauzou                   2,5                      0,5                            7,3

 

Ženy po menopauze                        2,5                      0,6                            8,0

Referenční hodnoty

muži 20-50 let          ≥ 50   let


ženy 20-50 let          ≥ 50   let

8,33 – 30,19 nmol/l 7,66 – 24,82 nmol/l 


0,48 – 1,85 nmol/l 0,43 – 1,24 nmol/l

Zvýšené hodnoty

  • tumory produkující testosteron (varlata, vaječníky)
  • hirsutismus
  • virilismus

Snížené hodnoty

  • muži - hypogonadismus
  • orchidectomie
  • estrogenová terapie
  • Klinefelterův syndrom

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved