Skip to main content
  • Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: nmol/l

Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovarií.

U žen zvýšená produkce provází hirsutismus a virilismus různého stupně, často kombinovaný s oligomenoreou, amenoreou a neplodností. Nadbytek androgenů může být jak ovariálního, tak nadledvinového původu. Doporučuje se vyšetření doplnit vyšetřením DHEAS a stanovením kortisolu pro lepší diferenciaci adrenálního tumoru. Pokud je zvýšena pouze hladina testosteronu pak se jedná zřejmě o ovariální příčinu např. syndrom polycystických ovárií a Steinův-Leventhálův syndrom. Výrazně vysoké hodnoty testosteronu mohou mít příčinu v ovariálním tumoru produkujícím androgeny. U mužů stanovení umožňuje posouzení stavu testes. Hlavní příčiny snížených hladin testosteronu jsou hypogonádismus, orchidectomie, estrogenová terapie, Klinefelterův sy., porucha hypofýzy a jaterní cirhóza. U adolescentů k posouzení opožděné puberty a eunuchoidismu, které mohou souviset s androgenním deficitem.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Interpretace výsledku

Přesným ekvivalentem volného testosteronu je je index FAI (volný androgenní index)

FAI (%) = konc. testosteronu (nmol/l) x 100 / konc. SHBG (nmol/l) 

  Medián 5. percentil 95. percentil
Zdraví muži 41,7 20,4 81,2
Ženy před menopauzou 2,5 0,5 7,3
Ženy po menopauze 2,5 0,6  8,0

 

Referenční hodnoty

muži
20-50 let
≥ 50   let  

ženy
20-50 let
≥ 50   let  


8,33 – 30,19 nmol/l
7,66 – 24,82 nmol/l 


0,48 – 1,85 nmol/l
0,43 – 1,24 nmol/l

Zvýšené hodnoty

  • tumory produkující testosteron (varlata, vaječníky)
  • hirsutismus
  • virilismus

Snížené hodnoty

  • muži - hypogonadismus
  • orchidectomie
  • estrogenová terapie
  • Klinefelterův syndrom