• Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Materiál: sérum
 • Jednotka: U/l 

TPA je fragment cytokeratinových podjednotek intermediárních filament. Fragmenty cytokeratinu se pravděpodobně uvolňují do tělních tekutin během proliferace nádorových buněk, či během nekrózy buněk. Stanovení TPA je založeno na detekci fragmentů cytokeratinů 8, 18 a 19.

Přístroj/výrobce

Liaison XL/Diasorin

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 75 U/l

Zvýšené hodnoty

 • Zvýšení při benigní etiologii onemocnění: hepatitida
 • jaterní cirhóza
 • diabetes mellitus
 • infekce respiračního traktu
 • benigní onemocnění prsu nebo trávicího ústrojí
 • revmatická onemocnění
 • Zvýšení u nemocných s maligním nádorovým onemocněním
 • Ca prsu
 • nádory orofaciální oblasti
 • karcinom jater
 • karcinom pankreatu
 • nádory varlat
 • karcinom prostaty
 • karcinom štítné žlázy