• Materiál: Srážlivá krev

Stručná charakteristika: Bordetella pertussis, způsobuje onemocnění provázené kašlem - černý kašel- pertuse. Může postihovat osoby každého věku.

Western blotem stanovujeme protilátky třídy IgG a IgA  proti různým antigenům bakterie Bordetella pertussis : Filamentový haemagglutinin (FHA), Pertussis toxin (PT), Adenylát-cyklázový toxin (ACT)

PT - specifický pro Bordetella pertusis, přítomnost vylučuje infekci B. parapertussis detekovatelný je  jak po infekci, tak i po očkování, (PT je obsažen v mnoha acelulárních vakcínách)

FHA - Specifický pro Bordetella (B. pertussis a B. parapertussis), Anti-FHA protilátky jsou detekovatelné jak po infekci, tak poočkování (FHA je obsažen v mnoha acelulárních vakcínách)

ACT - Bordetella specifický (B. pertussis a B. parapertussis), Antigen se v současné době nepoužívá v acelulárních vakcínách, anti-ACT protilátky mohou indikovat přirozeně získanou infekci

Inkubační doba: 7-14 dní

Dostupnost pro rutinní vyšetření: pondělí – pátek

Dostupnost pro statim: neprovádí se statimově

Odezva pro rutinní vyšetření: do druhého dne

Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Poznámka: Laboratoř uchovává zamrazené sérum pacienta po analýze 30 dnů.

Interpretační kritéria

Hodnocení se provádí podle přítomnosti a intenzity specifických bandů

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení.