• Materiál: Srážlivá krev

Stručná charakteristika: Virus lidského imunodeficitu (HIV) je etiologické agens nemoci AIDS. HIV se přenáší pohlavním stykem, kontaktem s krvi a krevními deriváty nebo z infikované matky prenatálně na její plod či perinatálně na její narozené ditě. Protilátky anti‑HIV jsou téměř vždy detekovány u pacientů s AIDS a u asymptomatických jedinců infikovaných HIV.

Inkubační doba: 3-12 týdnů.

Dostupnost pro rutinní vyšetření: pondělí – pátek

Odezva pro rutinní vyšetření: do druhého dne

Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Poznámka: HIV vyšetřujeme také na žádost klienta, anonymně a na certifikát.
Laboratoř uchovává zamrazené sérum pacienta po analýze 30 dnů.

Interpretační kritéria

1. NEGATIVNÍ: <1,0 S/CO
2. REAKTIVNÍ: ≥1,0 S/CO (nutno konfirmovat v NRL pro AIDS ) 

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení.