Metoda: Imunochromatografie

Pozn. Odběry na améby a trofozoity jiných prvoků NECHLADIT a DODAT CO NEJRYCHLEJI do laboratoře, event. konzultovat s laboratoří.

Doba odezvy

2 pracovní dny