Metoda: Mikroskopie otisku perianální řasy

Pozn. Odběry na améby a trofozoity jiných prvoků NECHLADIT a DODAT CO NEJRYCHLEJIdo laboratoře, event. konzultovat s laboratoří.

Doba odezvy

1 pracovní den