Skip to main content
  • Materiál: Srážlivá krev

Brucella, Listeria monocytogenes,  Listeria ivanovii, Francisella tularensis ...

Brucella je typický lidský a zvířecí parazit, snadno proniká do tkání. Pro toto onemocnění je charakteristické postižení lymfatického systému, sleziny, pohlavních orgánů, prsu, střevního a dýchacího traktu. Z postižených zvířat se přenáší na člověka.

Inkubační doba je 2-4 týdny.

Listeria monocytogenes a Listeria ivanovii jsou grampozitivní tyčky, které vyvolávají infekční onemocnění u lidí i zvířat pod rozmanitým klinickým obrazem. U dospělých většinou způsobuje různá onemocnění (endometritidu, konjunktivitidu, kožní infekce, chřipkovité onemocnění, meningoencefalitidu) obvykle lehčího průběhu. 

Inkubační doba je 1-4 týdny.

Francisella tularensis je původcem tularemie, tzv. zaječí nemoci. Nákaza se šíří špatně tepelně upraveným masem a při práci se zvířaty (zajíci). Onemocnění se vyskytuje v několika formách (plícní, střevní, oční, kožní a ústní), které souvisí se způsobem nákazy (kožní cestou, vdechnutím, alimentární cestou). Společným znakem všech forem je horečka a celková slabost.

Inkubační doba je 4-12 dní někdy i déle.

Dostupnost pro rutinní vyšetření: dle počtu vzorků

Dostupnost pro statim: neprovádí se statimově

Odezva pro rutinní vyšetření: do týdne

Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Poznámka: Laboratoř uchovává zamrazené sérum pacienta po analýze 30 dnů.

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení.

Referenční hodnoty

Interpretační kritéria pro brucelózu:
1. NEGATIVNÍ: <1:10 
2. POZITIVNÍ: ≥1:10 

Interpretacní kritéria pro listeriózu:

Stanovuje se pomocí nepřímé fluorescence, kdy vyhodnocení provádí VŠ pracovník

Interpretacní kritéria pro tularemii:
1. NEGATIVNÍ: <1:20 
2. HRANIČNÍ: -1:40
3. POZITIVNÍ: ≥1:80