Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: IU/l

Lidský choriogonadotropin (hCG) patří mezi glykoproteiny, jeho molekulu tvoří dvě nekovalentně vázané podjednotky alfa a beta. Beta-podjednotka určuje biologickou specifitu hormonu a vykazuje značnou míru homologie s beta-podjednotkou lidského lutropinu (LH), follitropinu (FSH) a thyrotropinu (TSH). V tělních tekutinách je přítomna jak intaktní molekula hCG, tak i volné podjednotky. V moči se také nachází degradační produkty, jako např. tzv.beta-core fragment.

 

Stanovení koncentrace free beta-hCG v krvi se uplatňuje především při včasné diagnostice trisomie 21 - Downova syndromu během prvního trimestru těhotenství, kdy je poměr beta-hCG/hCG přibližně 1 - 4 % zatímco ve druhém a třetím trimestru tento poměr klesne na 1 %. Vyšetření volného beta-hCG má význam i v onkologické diagnostice (negonadální, gonadální a extragonadální choriokarcinomy, seminomy a jejich metastázy). Určitá část seminomů produkuje výhradně volnou beta-podjednotku. Napomáhá také v rozlišení maligního a benigního trofoblastického nádoru (poměr beta-hCG/hCG u maligních nádorů bývá vyšší než u nádorů benigních). Ektopická produkce hCG byla popsána u řady různých histologických typů karcinomů. Nejčastěji je nacházena u karcinomů měchýře, pankreatu, děložního hrdla, ovaria, plic, prsu, žaludku a tlustého střeva. Sérové hladiny volné beta-podjednotky hCG jsou zvýšeny u 10 - 40% těchto nemocných a jsou potom velmi užitečné pro monitorování průběhu léčby.

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství – ČSKB (screening v 1.trimestru)

Referenční hodnoty

Interpretace z pohledu screeningu VVV v 1.trimestru závisí na stanovení mediánu ve sledované skupině těhotných žen (podle týdne gestačního stáří).Výsledky jsou interpretovány v souvislosti se stanovením PAPP-A.