• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: S/CO

Stanovení HBsAg je používáno v rámci diagnostických postupů při identifikování osob infikovaných HBV a při zamezení přenosu viru hepatitidy B krví a krevními produkty.

HBsAg je rovněž používáno při sledování průběhu onemocnění osob s akutní nebo chronickou infekcí HBV a je-li to nezbytné, také při kontrole účinnosti antivirové léčby. HBsAg přetrvává během akutní fáze a vymizí v období pozdní rekonvalescence. Pokud HBsAg nevymizí během 6 měsíců, stává se pacient obvykle chronickým nosičem HBsAg. Inkubační doba 4 týdny až 6 měsíců (nejčastěji 60-90 dní).

 

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní
  < 0,90 S/CO
hraniční. ≥0,90 - < 1,0 S/CO

reaktivní. ≥ 1,0 S/CO

V případě reaktivního výsledku se provede opětovné měření a pokud je i tento výsledek reaktivní je provedeno konfirmační měření.

Zvýšené hodnoty

  • akutní hepatitida B, chronická hepatitida, zdraví nosiči HBsAg