• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: nmol/l

uE3 je během těhotenství produkován placentou a je využíván společně s hCG a AFP k účelům biochemické prenatální diagnostiky.

Toto stanovení provádíme především pro účely sledování těhotných žen ve druhém trimestru. Hodnoty nekonjugovaného estriolu přepočítané na mediány pro dané gestační stáří, vykazují nižší hodnoty pro plod, který je postižen Downovým syndromem. V kombinaci s hCG a AFP vytváří uE3 jeden z nejefektivnějších biochemických systémů pro sledování průběhu těhotenství během druhého trimestru.

Přístroj/výrobce

DxI 800/Beckman Coulter

Doba odezvy

2 x týdně

Zdroj

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství - ČSKB

Referenční hodnoty

Nejsou dány. Výsledky stanovení slouží spolu s hodnotami hCG a AFP pro odhad rizika vrozených vývojových vad v prenatálním screeningu ve druhém trimestru.


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved