• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml

Screeningový test na protilátky proti ß2-glykoproteinu 1 třídy IgG, IgM a IgA. ß2-GP1 je kofaktorem krevního srážení, s vysokou afinitou k negativně nabitým fosfolipidům a s antikoagulačním účinkem. Může být antigenem antikardiolipinových protilátek, ale může vyvolávat tvorbu protilátek i sám o sobě. Jejich přítomnost je spojena s vyšším rizikem žilní a arteriální trombózy a opakovaných potratů. Mají vyšší specifitu pro APS než ACLA.

Přístroj/výrobce: Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Poznámky ke stabilitě: vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj referenčních hodnot:  Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní    < 10 U/ml    
pozitivní    >= 10 U/ml