Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: IU/ml

Kvantitativní stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové. Tyto protilátky jsou detekovatelné až u 90% pacientů s diagnózou diabetes mellitus I a to až několik let před nástupem klinických symptomů této nemoci.

Indikují tak vysoké riziko diabetu jak u dětí, tak u dospělých, u kterých indikuje latentní autoimunitní diabetes (LADA). Výjimečně mohou být zachyceny i u zdravé populace (asi 2%). Vzhledem k tomu, že nejvyšší aktivity enzymu GAD byla detekovány v mozku, mohou se tyto protilátky vyskytovat i u autoimunitních onemocnění tohoto orgánu. Vysoké hladiny protilátky byly zjištěny asi u 60% pacientů se vzácným Stiff-man syndromem, ale nalézají se i u jiných autoimunitních onemocnění endokrinních žláz.

Kombinovaná citlivost přítomnosti protilátek pro diagnostiku DM I (převzato z materiálů Beckman Coulter):

a-IA2 + a-GADasi 92%
Riziko rozvoje diabetu do 5 let u příbuzných pacientů s DM I s pozitivitou protilátek (převzato z materiálů Beckman Coulter):
a-GADasi 50%
a-IA2asi 80%

Doba odezvy

3 – 4 týdny

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní < 10 U/ml
pozitivní >= 10 U/ml