Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: IU/ml

Kvantitativní stanovení protilátek proti tyrosin fosfatáze

Tyto protilátky jsou detekovány u 50 – 80% pacientů s nově diagnostikovaným diabetem mellitem I a stejně jako a-GAD jsou známkou vysokého rizika manifestace tohoto onemocnění. U dětí indikují riziko jeho rychlé progrese. Protilátky postupně klesají s věkem.

Kombinovaná citlivost přítomnosti protilátek pro diagnostiku DM I (převzato z materiálů Beckman Coulter):

a-IA2 + a-GADasi 92%
Riziko rozvoje diabetu do 5 let u příbuzných pacientů s DM I s pozitivitou protilátek (převzato z materiálů Beckman Coulter):
a-GADasi 50%
a-IA2asi 80%

Doba odezvy

3 – 4 týdny

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní < 10 U/ml
pozitivní >= 10 U/ml