• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml

Kvantitativní stanovení protilátek proti myeloperoxidáze – enzymu granul neutrofilů. Přítomnost těchto protilátek je typicky spojena s mikroskopickou polyangiitidou nebo eosinofilní granulomatózou s polyangiitidou (syndrom Churg-Straussové).

Přístroj/výrobce: Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Poznámka ke stabilitě: vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní    < 5 U/ml    
pozitivní    >= 5 U/ml