• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: U/ml

Kvantitativní stanovení protilátek proti proteináze 3 – enzymu azurofilních granul neutrofilů. Přítomnost těchto protilátek je typicky spojena s granulomatózou s polyangiitidou (dříve Wegenerova granulomatóza), ale nachází se i u části pacientů s mikroskopickou polyangiitidou.

Přístroj/výrobce: Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Poznámka ke stabilitě: vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní    < 10 U/ml    
pozitivní    >= 10 U/ml