Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: MPL-U/ml

Test pro kvantitativní stanovení protilátek třídy IgM proti kardiolipinu, resp. proti komplexu kardiolipinu s kofaktorem beta2-glykoproteinem 1.

Přístroj/výrobce: Alegria / Orgentec Diagnostica GmbH

Poznámka ke stabilitě: vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku; nelze analyzovat silně hemolytická, chylózní a ikterická séra

Doba odezvy: obvykle 2. - 3. den od odběru; max. 14 dní

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní    < 7 MPL-U/ml
pozitivní    >= 7 MPL-U/ml